Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie a Kláštor Skalica

Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie a Kláštor Skalica

21. apríla 2020

V minulosti bol františkánsky kláštor sídlom provincie, rehoľnej  bohosloveckej  školy a knižnice. Najstaršia časť kláštora sa sústreďuje okolo Rajského dvora. K vonkajším priestorom kláštora patria aj nádvoria a veľká záhrada. V súčasnosti kláštor a najmä jeho areál slúžia pre potreby kultúrneho života mesta – chodby pre potreby mestskej galérie, pivničné priestory pre potreby vinotéky. Dokonca boli vytvorené aj priestory pre koncerty a spoločenské podujatia rôznych žánrov.

Kostol je gotickou stavbou, konkrétnejšie – ide o jednoloďovú gotickú stavbu. V presbytériu sa zachovala bohatá gotická sieťová klenba a v sakristii krížové klenby. Napravo od vstupných dverí sa nachádza Kalvária, ktorú stavali v rokoch 1705 až 1710. Uprostred nádvoria je kamenný kríž z r.1746 so Sedembolestnou Pannou Máriou a v pravom rohu nádvoria kostnica, ktorá bola neskôr prestavaná na kaplnku Sv. Jána Nepomuckého. Bočné oltáre kostola pochádzajú z roku 1750 a kazateľnicu vybudovali v rokokovom štýle. Hlavný oltár pochádza z roku 1953. Ústrednou postavou hlavného oltára je Sedembolestná Panna Mária. Prednedávnom sa v kostole opravil organ, ktorý pochádzal z roku 1930.