Nyárovský kaštieľ Sobotište

Nyárovský kaštieľ Sobotište

21. apríla 2020

Renesančno-barokový kaštieľ sa nachádza v centre obce Sobotište, na spojovacej trase Senica – Myjava. Bol postavený v roku 1631 a dal ho vystavať šľachtický rod Nyáryiovcov. Požiarom bol zničený v roku 1645. Už o osem rokov bol čiastočne prestavaný a obnovený. Dá sa povedať, že jeho dispozícia sa zachovala do dnešných čias, hoci menšie interiérové zmeny boli prevedené na konci 18. storočia, počas celého  19. storočia a v 40-tych rokoch 20. storočia. V 80-tych rokoch 20. storočia sa vykonala dnešná podoba kaštieľa, ktorá je výsledkom stavebných úprav. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza unikátne múzeum – Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča. Toto múzeum prezentuje návštevníkom bohaté dejiny slovenského družstevníctva od úplných začiatkov až po súčasnosť. Nachádza sa tu pracovný kútik Samuela Jurkoviča, či dokonca súčasné výrobky slovenských družstiev. Múzeum ponúka aj expozíciu, ktorá je zameraná na ľudovú kultúru obce – ľudové nástroje, staré kroje či habánsku keramiku. Okrem múzea sa v kaštieli nachádza aj knižnica, obecný úrad a obradná sieň.