Plavecký hrad

Plavecký hrad

21. apríla 2020

História hradu

Tradícia hradu siaha do hlbokej minulosti, do 13. storočia.  V rokoch 1256 až 1273 vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť, ktorú dal postaviť Detrich, syn bratislavského richtára Kunta. V priebehu 14. storočia patril do rozsiahleho panstva Matúša Čáka Trenčianskeho a po jeho smrti bol až do konca storočia v správe kráľovských kastelánov. V 16. storočí ho prestavali na renesančnú pevnosť. V rokoch 1705 až 1707 sa na hrade naposledy bojovalo. Táto bitka zapríčinila rozsiahle poškodenia a stal sa neobývaným. Postupom času sa zmenil na zrúcaninu. V 20. storočí hrad utrpel najväčšiu škodu, kedy spadla takmer celá obytná veža a do nádvoria sa zrútila jedna z dominánt hradu a to východná hradná veža.

Okolie hradu je zaujímavé aj z hľadiska archeológie. Lokality v okolí Plaveckého hradu boli osídlené už v praveku. Svedčí o tom známe archeologické nálezisko pri hrade – Pohanská z mladšej doby kamennej a z čias halštatskej kultúry. Bolo tu kedysi vybudované jedno z najväčších keltských oppíd.

Prístupnosť k zrúcanine je veľmi jednoduchá a nenáročná.

V okolí hradu sa nachádza aj Plavecká a Pohanská jaskyňa, ktorú sú však pre verejnosť neprístupné. Plaveckú jaskyňu jaskyniari otvoria iba raz za rok, väčšinou to býva ku koncu kalendárneho roka, na Silvestra – 31. Decembra.