Ságelská studnička Borský Mikuláš

Ságelská studnička Borský Mikuláš

21. apríla 2020

V obci Borský Mikuláš sa nachádza obľúbené a vychádzkové miesto básnika Jána Hollého s názvom Ságelská studnička. Táto lokálna atraktivita obce je doslova v dedine ukrytá a pripomína drobnú kaplnku. Ide o Sírny minerálny prameň, nad ktorým dala v roku 1770 postaviť rodina Benkova kaplnku, ktorá je zasvätená svätému Jánovi Nepomuckému. V roku 1834 bola kaplnka prestavená a v roku 1920 ju dal z úcty k Jánovi Hollému opraviť farár Karol Nečesálek. Naposledy bola zrenovovaná v roku 1985 za príležitosti 200. Výročia narodenia Jána Hollého. Na túto kaplnku básnik zložil jednu zo svojich najkrajších ód.

Znenie ódy:

Ó, ty môj Ságelský prameň, ty útecha dediny borskej hoden i najväčšej chvály, i najväčšej oslavy hoden! Lebo aj vtedy, keď slnko tou najväčšou páľavou zúri, alebo všetko puká a tuhne priam v sibírskej zime, vždycky v rovnakej miere si zachováš ľahunkú vodu, čistejšiu nad samý sneh a zdravšiu nad každý kúpeľ. Sotva aj v ďalekom kraji by našla sa podobná studňa, ktorá by občerstvovala viac ľudí ako ty tuná, ktorá pijúcim viac síl, viac živnej vlády by dala. Pretože v tebe nielen toť veselí pastieri, nielen skrčení oráči zjari, čo kosci spálení sparnou, alebo premnohí chodci, sem zbočiaci z ďalekých pútí, krotia svoj smäd a vlažia si od spevu chrapiace hrdlá.