Škodáčkov mlyn Čáčov – Senica

Škodáčkov mlyn Čáčov – Senica

21. apríla 2020

V minulosti sa v Čáčove nachádzali štyri mlyny, ktoré boli pomenované podľa mlynárskych rodín. Boli to tie rodiny, ktoré v mlyne mleli múku. Názvy mlynov – Danovičových mlyn, Beňovských mlyn, Škodáčkov mlyn a Beňovských mlyn. Zostal už len Škodáčkov mlyn, ktorý má dokonca aj pôvodné zariadenie. Mlyn bol v prevádzke od septembra do mája. V nedeľu a cez sviatky bola prevádzka v mlyne pozastavená. V júni, júli a auguste, v týchto letných mesiacoch prebiehala celková údržba všetkých mlynských zariadení. 

V roku 1943 prebehla na mlyne veľká prestavba, z jednopodlažného mlyna sa stal trojpodlažný mlyn. Ten bol poháňaný Francisciovou vodnou turbínou. Do roku 1960 sa v mlyne mlelo na troch valcových stoliciach. V roku 1960 bol mlyn znárodnený a jeho správu prevzalo Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, štátny podnik Bratislava. Odvtedy mlyn slúžil len na šrotovanie obilia pre dobytok a múka sa v ňom už nemlela. A tak postupne mlyn a jeho zariadenie začalo chátrať. Aj napriek tomu, že mlyn vrátili do rúk mlynárskej rodiny Škodáčkov, bolo obnovenie mletia múky veľmi nákladné a v určitých podmienkach nereálne. Pavol Škodáček, najmladší syn mlynára, tu pokračoval už len v šrotovaní obilia pre hospodárske zvieratá.

Súčasnosť

Súčasným majiteľom mlyna je Peter Pivák. Ten sa spolu s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia PRO Čáčov snaží o zachovanie spomienok na časy, kedy mlyn fungoval. V rokoch 2011 – 2014 boli vyčistené, vymaľované a sprístupnené priestory všetkých troch podlaží mlyna, niekde bola opravená podlaha, pribudlo bezpečnostné zábradlie, trámy a drevené časti boli chemicky ošetrené. Strojové vybavenie bolo doplnené o motor a novú transmisiu, ktorá poháňa rozpohybované valcové stolice a kameninový šrotovník. V priestoroch mlyna nachádzajú dve stále výstavné expozície História Čáčova a Mlyny a mlynárske remeslo na území dnešnej Senice.

Počas hodových slávností, ktoré sa konajú v Čáčove vždy na jeseň je mlyn sprístupnený verejnosti. Mimo tohto termínu je potrebné návštevu vopred ohlásiť.