Veterný mlyn, Holíč

Veterný mlyn, Holíč

21. apríla 2020

Ide o jediný zachovaný kamenný veterný mlyn na Slovensku. Pochádza z 80. rokov 19. storočia a patrí k holandskému typu mlynov. Nachádza sa na okraji polí nad Holíčom vo výške 220 metrov. Jeho základom bola murovaná budova s kruhovým pôdorysom. Pohyblivá strecha s veterným kolesom sa podľa potreby natáčala do smeru vetra. Do roku 1926 mal otočnú kužeľovú strechu so vsadeným veterným kolesom. Neskôr bola strecha nahradená tehlovou kupolou. Mlyn má vpredu charakteristickú vrtuľu, ktorá sa pod poryvmi vetra otáča. Mlyn má tri podlažia. K hlavným dverám vedú tri murované plošinky v miernom svahu. Celá stavba mlyna je uzavretá. V mlyne sa prestalo mlieť po prvej svetovej vojne. Mlyn chátral, až kým ho miestne poľovnícke združenie po roku 1970 dalo zrekonštruovať.