Kaštieľ Jablonica

Kaštieľ Jablonica

22. apríla 2020

Podľa archívnych záznamov prvé zmienky o kaštieli siahajú z konca 16. storočia. Nachádza sa na hlavnej ceste v obci Jablonica. Súčasný kaštieľ bol vybudovaný v roku 1663 v barokovom slohu. Reštaurovaný a čiastočne prestavaný bol v roku 1897. V roku 1935 ho prevzala banka od zadlženého majiteľa. Ide o dvojposchodovú budovu s troma krídlami, na hlavnej fasáde s dvoma štvorbokými nárožnými vežami. Z parkovej časti má kaštieľ štvorosový rizalit s veľkým barokovým vstupom. Fasáda stavby bola upravená v sedemdesiatych rokoch 18. storočia v barokovo-klasicistickom slohu.

Kaštieľ od vojny slúžil ako sýpka a počas vojny tu bolo ubytované nemecké vojsko. Po vojne bola budova prispôsobená potrebám základnej školy. V roku 1968 bola postavená nová budova ZDŠ a kaštieľ bol uvoľnený a predaný štátnemu podniku Zberné suroviny, ktorému slúžil ako ústredný sklad kože a peria. Na jeseň roku 1988 sa podarilo MNV bezodplatným prevodom získať hospodársku časť naspäť a obec tu zriadila Podnik obecného zastupiteľstva. Kaštieľ sa vzhľadom na napätú politickú situáciu v roku 1989 prevodom nepodarilo získať. Po politickej zmene prišlo k úprave majetkovoprávnych vzťahov a kaštieľ zostal v súkromných rukách. Ku kaštieľu patrí baroková trojkrídlová hospodárska budova, situovaná severne od veľkého dvora. Hospodársky dvor bol vybudovaný v nadväznosti na kaštieľ a nádvorie s prístupom jednak z cesty, a jednak z parku.

Kaštieľ je registrovaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.

Súčasnosť

Občianske združenie Útulný domov so sídlom v Trnave spolu s obcou Jablonica a dobrovoľníkmi sa na konci januára 2017 pustilo do veľkej obnovy kaštieľa. Na chátrajúcom kaštieli sa uskutočňujú pravidelne brigády za účasti dobrovoľníkov, ktorí už dokázali opraviť diery na streche a vyčistiť interiér. Na poslednej brigáde, ktorá sa konala dňa 21. októbra 2017 sa vyčistili vnútorné miestnosti, pracovalo sa aj v parku, kde sa budujú chodníčky, obnovuje sa aj plot od hlavnej cesty, na ktorom pracujú nezamestnaní obyvatelia obce.

Vízia

Zámer občianskeho združenia Útulný domov chce do roku 2025, aby sa kaštieľ premenil na  hotel s reštauráciou, malé múzeum, knižnicu a revitalizovaný anglický park.