V projekte GOLF VILLAS je použitá konštrukčná a materiálová schéma, ktorá je oficiálne  certifikovaná pre krajiny Európskej únie. To znamená, že rovnaká konštrukcia domov, ako bola použitá pri stavbe nášho projektu,  je používaná aj na stavbách v Rakúsku, Nemecku a ďalších krajinách Európskej únie.

Väčšinu prvkov konštrukcie domov  tvoria  veľkoplošné panely, ktoré sú   zhotovované priamo vo výrobnej hale využívajúc  najmodernejšie  vysokovýkonné mechanizácie a špičkové technológie CNC strojov značky Weinmann. Z výrobných liniek našej fabriky vychádzajú nie len obvodové steny domov, ale aj priečky, stropy a strešné konštrukcie. Nosné prvky konštrukcie domov tvorí masívna drevená smreková konštrukcia,  vyplnená izoláciou z minerálnej vlny, ktorá je opláštená veľkoplošnými panelmi FARMACELL.

Vo výrobe a ani pri montáži domov  nie sú používané  tzv. mokré procesy, čím je eliminované riziko vzniku vlhkostí a kondenzácie vody. Tá sa pri klasických stavbách zvykne tvoriť z početných  betonárskych a omietkárskych procesov. Týmto spôsobom je v našich domoch zabezpečená úplná eliminácia vlhkého nezdravého vzduchu, čím zaniká aj riziko vzniku nebezpečných plesní.  Preto sú nami ponúkané domy nielen ekologické, ale najmä zdravé a užívateľsky príjemné. V neposlednom rade treba podotknúť, že v porovnaní s konkurenciou sú veľmi trvácne.

Ďalšou kľúčovou výhodou tohto jedinečného procesu výroby domu  je veľmi vysoká výrobná presnosť stien, ktorá je počítaná  v milimetroch tolerancie. Pri následnej montáži domu sa teda využíva vysoká technická akurátnosť predvyrobených stavebných dielcov, čoho výsledkom je vysoká pocitová estetika vyhotovenia celého domu. Celá finalizácia stavebných dielcov prebieha priamo vo výrobe, kde prechádza zároveň prísnym procesom kontroly kvality. Jednotlivé predvyrobené časti obsahujú všetky potrebné vrstvy, vrátane vonkajšieho zateplenia, okenných výplní a kompletnej prípravy na vnútorné rozvody. Samotné panely sú vždy konštruované na dĺžku obvodovej steny a na výšku jedného podlažia.

Schéma konštrukcie domov typu Largo

Ide o domy číslo 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Domy typu LARGO sú riešené ako prízemné domy s neobytným podkrovným priestorom, ktoré môže byť využiteľné ako skladovací priestor.

Schéma konštrukcie domov typu City

Ide o domy číslo 1,7 a 10.

Domy typu  CITY  sú dvojpodlažné, pričom majú harmonický dizajn, ktorý zachováva tradične premyslené riešenie vnútornej dispozície na oboch podlažiach. Podkrovie je takisto využiteľné ako skladovací priestor.

Základné stavebné schémy

Schéma obvodovej steny s izolačnou predstenou, pre nízkoenergetický dom – Štandard

 1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
 2. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 40 mm
 3. Parozábrana TYVEK fólia
 4. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
 5. Fermacell – sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 6. Termofasáda – sivý polystyrén s kompletným fasádnym systémom hr. 107 mm

Obvodová stena domu dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,148 W/m2, a to už pri štandardnej hrúbke 29,7 cm. Obvodové steny všetkých našich domov spĺňajú požiadavky energetickej triedy A.

Schéma vnútornej nosnej steny

 1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
 2. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
 3. Fermacell – sadrovláknitá doska hr. 15 mm

Hrúbka vnútornej nosnej priečky je celkovo 150 mm. Kvalitná konštrukcia a izolácia v samotných priečkach zabezpečuje v dome nízku hlučnosť, čo sa markantne prejavuje pri porovnaní s lacnými druhmi drevostavieb. Tým, že steny spĺňajú požadovanú normu  Rw 42 db,  v dome je zrovnateľný  hluk ako v bežnom murovanom dome.

Schéma vnútornej deliacej priečky

 1. Fermacell – sadrovláknitá doska hr. 15 mm
 2. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 60 mm
 3. Fermacell – sadrovláknitá doska hr. 15 mm

Hrúbka vnútornej deliacej priečky je celkovo 90 mm.

Schéma stropu nad podkrovím pre nízkoenergetický dom – Štandard

 1. Tepelná izolácia (minerálna vlna) ISOVER hr. 100 mm
 2. Drevotriesková doska hr. 22mm
 3. Stropný nosník 60 x 180 mm, vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 180 mm
 4. Parozábrana TYVEK fólia
 5. Rošt z latiek hr. 30 mm
 6. Sadrokartónová doska hr. 15 mm

Hrúbka stropu nad podkrovím je celkovo 347 mm. Súčiniteľ prestupu tepla je U = 0,17 W/m2.K.

Hrúbka stropu nad podkrovím v prípade jednopodlažných typov domov  má   v energetickej triede A celkovo  420 mm, pričom  zachováva súčiniteľ prechodu tepla U = 0,129 W/m2.K.

Schéma stropu nad prízemím pre nízkoenergetický dom – Štandard

 1. Podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
 2. Fermacell – podlahový dielec hr. 25 mm
 3. Drevovláknitá mäkká doska hr. 60 mm
 4. Mirelon podložka – kročajová izolácia
 5. Drevotriesková doska hr. 22mm
 6. Stropný nosník 60 x 240 mm, vzduchová medzera 120 mm, vyplnené tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
 7. Rošt z latiek hr. 30 mm
 8. Dve vrstvy sadrokartónovej dosky hr. 2 x 12,5 mm

Hrúbka stropu nad prízemím je celkovo 412 mm. Konštrukcia medzistropných panelov sa vyznačuje dobrými akustickými vlastnosťami z hľadiska  hlukovej nepriezvučnosti  (Rw 55 db), ale aj  z hľadiska nepriezvučnosti  kročajovej (Ln,w 56 db). Preto je v našich poschodových domoch  zachovaná štandardná  hlučnosť, vychádzajúca z požiadaviek noriem bežných murovaných domov.

Schéma podlahovej konštrukcie pre nízkoenergetický dom – Štandard

 1. Podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
 2. Fermacell podlahový dielec (suchý podklad) hr. 25 mm
 3. Tepelná izolácia Polystyrén 100 mm EPS 200
 4. Podsyp 20 mm
 5. PE fólia
 6. Vrstvy základovej dosky

Hrúbka samotnej podlahovej dosky je celkovo cca 150 mm. Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,267 W/m2.K

Vzhľadom na schému uloženia podlahy na základovú dosku je pre nízkoenergetický dom postačujúca 150 mm hrúbka izolácie. Naopak základy pasívnych domov sa ukladajú  na špeciálnu izoláciu so zvýšenými parametrami.

Drevo

Drevo, použité v našich domoch má označenie akosti PEFC. Je to certifikovaná značka, ktorá garantuje, že všetko použité drevo pochádza zo zdrojov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a výrobca dodržiava stanovené požiadavky pri jeho ťažbe a spracovaní. Takýmto spôsobom je potom zhruba 110 ročný strom  spracovaný sofistikovanou pílou KATR, s účelom maximálnej efektivity spracovania a výťažnosti, pričom  23% z výťažku ide na výrobu samotných domov, 10 % na výrobu OSB dosiek,  20% na výrobu textilných vlákien, 10% na výrobu substrátov, 20% na výrobu papiera a zvyšných 17% je využitých na vykurovanie.

Konštrukčné drevo pre drevostavby našich domov je špeciálne vysušené na obsah vlhkosti 15%, čím sa dosahuje  tvarová a rozmerová stálosť. Okrem toho, že má všetky výrobou požadované fyzikálne a technické vlastnosti , zároveň je odolné voči napadnutiu škodcami a plesňami.

Všetko takto spracované a upravené drevo je jednotlivo certifikované a označené samostatne vlastným číselným kódom. Ten vďaka pravidelnému testovaniu a kontrole zaručuje vhodnosť dreva pre drevostavby v aktuálnom čase jeho použitia  a môžete ho nájsť na drevených prvkoch všetkých  domov.

Montáž domov prebieha vždy na vopred pripravovanej základovej doske. Všetky drevené prvky sú konštrukčne chránené, čo nám zaručuje dlhú životnosť domu. Kvalitu výroby a montáže domu výrobca potvrdzuje  30-ročnou zárukou. Na ochranu dreva sa osobitne dbá aj pri samotnej montáži konštrukcie domu, pričom celý tento proces trvá max tri dni. Akékoľvek prestupy sú montážne vyhotovované až po zastrešení domu.

Fermacell

FERMACELL je sadrovláknitá doska sivej farby, ktorej základným zložením je papier a sadra. Keď na ňu  poklepete, neozve sa obvyklý dutý zvuk ako pri klasickom sadrokartóne, ale zvuk zvonivý, pripomínajúci skôr odozvy dosiek z pevných materiálov. V západnej Európe sa pri stavebných konštrukciách používa ako certifikovaný materiál už viac ako štyridsať rokov.

Ako sme už boli spomínali, doska  FERMACELL  je  teda  zložená  zo  sadry   a  papierových  vlákien, ktoré sa získavajú recykláciou papiera. Obe prírodné suroviny sa po pridaní vody technologicky zmiešavajú a pod  vysokým tlakom lisujú do stabilných panelov. Celý proces prebieha bez pridania akýchkoľvek ďalších spojív. Následne sa vyrobené panely vysušia, naimpregnujú   prostriedkom plne odpudzujúcim vodu a  až potom sa finálne narežú na požadovaný doskový  formát.

Sadra optimálne reaguje s vodou, prenikne dovnútra a vlákna dokonale obalí. To zaisťuje  vysokú pevnosť a tvrdosť tohto materiálu a takisto jeho nehorľavosť. Vďaka svojmu zloženiu je potom FERMACELL jednak stavebnou doskou, no  zároveň aj doskou s dokonalými protipožiarnymi vlastnosťami.

Stavebná doska FERMACELL je vyrábaná výlučne z prírodných materiálov, bez použitia akýchkoľvek chemických spojív či lepidiel. Neobťažuje teda žiadnym lepidlovým či tmelovým zápachom, ale naopak je veľmi priedušná, no zároveň absolútne homogénna, nedrolivá a neprašná.

FERMACELL ako materiál musel prejsť  prísnymi testami  v Rakúskom ústave pre stavebnú biológiu, ktorý ho bez výhrad označil za materiál plne vyhovujúci požiadavkám stavebnej biológie.

FERMACELL doska je stavebný  výrobok zhotovený z materiálov na prírodnej báze, bez použitia aditívnych chemických prísad a je zdraviu absolútne neškodlivá. Zložením môže na prvý pohľad pripomínať  sadrokartón, no je násobne  pevnejšia, požiaru odolnejšia, akusticky lepšie izolujúca a úplne nenasiakavá, čo sú pre steny rozhodujúce vlastnosti. V praxi to okrem iného znamená aj to, že steny sú  pevnejšie a dom teoreticky odolá aj zvýšeným seizmickým aktivitám (zemetraseniu).  Pri bežnom užívaní domu oceníte výhodu prakticky neobmedzeného kotvenia a vešania zariaďovacích  predmetov na steny domu.

Výhody FERMACELLU

Je vyrobený zo sadry a papierových vlákien, bez ďalších spojív. Je stavebno-biologicky nezávadný. Priaznivý faktor difúzneho odporu a dobrá zvuková izolácia, znamenajú ideálnu kombináciu pre komfortné a útulné bývanie. Hodí sa aj pre miestnosti domu s premenlivou vlhkosťou vzduchu, napr. do kúpeľní a do kuchýň.

Je vyplnený vláknami a tým drží veľmi homogénnu štruktúru, ktorá mu dáva stabilitu a odolnosť oproti mechanickej záťaži. Materiál je vhodný na bezproblémové rezanie, lámanie, hoblovanie, vŕtanie, frézovanie, brúsenie. Aj po takýchto mechanických zásahoch si  naďalej  zachováva výbornú zvukovú izoláciu.

Je vysoko stabilný  a pevný. Príkladmi sú možnosti kotvenia 50 kg spôsobom na hmoždinku, či 30 kg na skrutku, alebo  háčikmi na obrazy s upevnením na klince až do hmotnosti 17 kg. Je vhodný pre navrhovanie konštrukcií na báze dreva podľa STN 73 1701. Takisto je vhodný pre  nosnú konštrukciu pomocou skrutiek alebo spôn na steny s použitím lepiacej malty FERMACELL.

Je požiarne odolný. Už 10 mm silné sadrovláknité dosky FERMACELL dosahujú hodnoty požiarnej odolnosti od 30 do 120 minút. Špárovacie lepidlo FERMACELL zároveň lepí aj špáruje, pričom aj pri priečnych špárach bez podloženia sa dosiahne plná pevnosť dosiek.

Dohodnite si stretnutie