Nemecká asociácia pre dohľad nad kvalitnou akosti montovaných stavieb

Špičkovú kvalitu výroby a montáže domov potvrdzuje znak kvality RAL, ktorý udeľuje Spoločnosť pre dohľad nad kvalitou akosti montovaných stavieb, sídliaca v Nemecku. (http://www.ral-guetezeichen.de) Proces certifikuje odborná komisia a certifikát je nutné pravidelne obnovovať.

Európsky certifikát kvality ETA podľa ETAG 007

Dôkazom kvality výrobkov vhodných pre Európsky trh je aj certifikát zhody s Európskym technickým schválením ETAG 007, ktorý spoločnosť RD Rýmařov získala ako vôbec prvý výrobca montovaných domov v Českej republike.

Energetický certifikát

Získanie Energetického certifikátu je potvrdením, že domy od spoločnosti RDR Rýmařov partia do kategórie Energeticky úsporných domov. Ku každému projektu domu je majiteľovi odovzdávaný aj Energetický preukaz domu.

Certifikát ISO 9001

Spoločnosť RD Rýmařov považuje za samozrejmé, že je držiteľom certifikovaného systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

Cetifikát PEFC

Tento Certifikát spotrebiteľského reťazca dreva a lesných produktov uvádza, že drevo pre naše domy pochádza z riadneho hospodárenia – teda z lesov obhospodarovávaných trvalo udržateľným spôsobom. Väčšina spracovaného dreva pochádza z Českej republiky, Slovenska a  Nemecka.

Nadácia Dřevo pro život

Členovia nadácie kontrolujú a deklarujú zodpovednosť vlastníkov a správcov lesov a spracovateľov dreva za ekologickú stabilitu krajiny a za sociálne a ekonomické perspektívy rozvoja životnej úrovne ľudí vo vidieckych oblastiach. www.drevoprozivot.cz

Ocenenie Staviame ekologicky

Toto jedinečné ocenenie je udeľované  stavebným projektom, ktoré sú realizované v prísnom súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia. Ocenenie dokazuje, že realizácia investičných a stavebných činností moderným spôsobom  môže byť zároveň aj ohľaduplná a šetrná.

Dohodnite si stretnutie