Kostol je barokovo-klasicistická stavba postavená podľa projektov J.N. Jadota v rokoch 1752 až 1755. Pôvodne bol vybudovaný spolu s priľahlým komplexom budov ako kláštorný kostol rehole Kapucínov. V období Jozefínskych reforiem bol kláštor zrušený. Kostol je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami. Vnútorné zariadenie je barokovo-klasicistické, zväčša pôvodné z druhej polovice 18. storočia. Od roku 1755 je farským...

Zobraziť viac

Na najvyššom bode Záhorskej nížiny - 296,9 metrov nad morom na pieskovom vŕšku sa nachádza pôvodne pútnické miesto Kaplnka Sv. Márie Magdalény, ktorú dal v roku 1668 postaviť Imrich Czobor. Pôvodná kaplnka však bola zničená za Rákociho povstania začiatkom 18. storočia. Nová kaplnka v neoklasicistickom štýle bola postavená na konci 19. storočia. V roku 1995 bola reštaurovaná. Kaplnka sv. Márie...

Zobraziť viac

Pred Veľkou nocou tradične farnosť Skalica organizuje Krížovú cestu na Skalickej Kalvárii. Návštevníci sa spoločne modlia a spievajú pri 14tich zastaveniach – jednotlivých krížoch Krížovej cesty. Na záver spieva chrámový zbor Cantamus Domino. Skalická Kalvária sa nachádza na najvyššom bode mesta Skalica. Bola vybudovaná (1703-1710) na mieste pôvodného stredovekého hrádku s oválnym pôdorysom, ktorého opevnenie bolo tvorené priekopou a valom. Obnovená...

Zobraziť viac

Interiér kostola V minulosti bolo v kostole pôvodne osem oltárov. Zachoval sa však iba hlavný oltár s obrazom, na ktorom je vyobrazený František Xaverský spolu so sochami svätého Petra a svätého Pavla. Obraz patróna patrí medzi najväčšie obrazy na Slovensku s rozmermi 3,5x6,5 metra. Pochádza z polovice 18. storočia a autor obrazu je neznámy. Ako mnohé pamiatka, aj tento obraz...

Zobraziť viac

V minulosti bol františkánsky kláštor sídlom provincie, rehoľnej  bohosloveckej  školy a knižnice. Najstaršia časť kláštora sa sústreďuje okolo Rajského dvora. K vonkajším priestorom kláštora patria aj nádvoria a veľká záhrada. V súčasnosti kláštor a najmä jeho areál slúžia pre potreby kultúrneho života mesta – chodby pre potreby mestskej galérie, pivničné priestory pre potreby vinotéky. Dokonca boli vytvorené aj priestory pre...

Zobraziť viac

Najvýraznejšou dominantou mesta Skalica je Kostol svätého Michala Archanjela. Ten sa nachádza v strede námestia mesta. Kostol pochádza zo 14. storočia a ide o gotickú stavbu. Názov nesie podľa svätého Michala, patróna mesta. Kostol viackrát vyhorel, mnohokrát ho prestavovali a opravovali. Dodnes je úpravy možné vidieť na viacerých slohoch. Gotika sa nachádza na oknách a taktiež na klenbe v presbytériu....

Zobraziť viac

Výstavba baziliky Práce na výkopoch a na spevnení pôdy sa začali v roku 1736. Vychádzalo sa z projektu pavlinského kňaza P. Mateja Vépiho, ktorý bol zároveň aj architektom. Samotný navrhnutý plán baziliky však nebol uskutočnení, nakoľko boli nedostačujúce finančné prostriedky pre realizáciu. Interiér chrámu bol dorobený v roku 1756 a následne na https://fastcustomwritinghelp.com/blog/can-someone- write to sa začalo s maľbou svätyne a chrámovej lode. Tú zhotovil maliar Jozef J. Chamat....

Zobraziť viac