História hradu Presný rok postavenia hradu nie je známy, malo by to byť asi v 11. storočí. Na začiatku 14. storočia bol majetkom mocného pánu Váhu a Tatier, Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý oň prišiel pri bitke s uhorským kráľom Karolom I. V roku 1321 sa korlátsky hrad tak stal kráľovským majetkom. V roku 1394 kráľ Žigmund daroval hrad vojvodovi Stiborovi...

Zobraziť viac

Podľa archívnych záznamov prvé zmienky o kaštieli siahajú z konca 16. storočia. Nachádza sa na hlavnej ceste v obci Jablonica. Súčasný kaštieľ bol vybudovaný v roku 1663 v barokovom slohu. Reštaurovaný a čiastočne prestavaný bol v roku 1897. V roku 1935 ho prevzala banka od zadlženého majiteľa. Ide o dvojposchodovú budovu s troma krídlami, na hlavnej fasáde s dvoma štvorbokými nárožnými vežami. Z parkovej časti má kaštieľ štvorosový rizalit s veľkým barokovým vstupom. Fasáda...

Zobraziť viac

Ako regionálne pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu výtvarného umenia spojeného so záhorským regiónom vznikla záhorská galéria v roku 1984. Galéria sídli v neskorobarokovom kaštieli v Senici, ktorý bol postavený v roku 1760. Projekt zhotovil viedenský architekt F.A. Hillebrandt. Záhorská galéria nemá stálu expozíciu, ale nepravidelne usporadúva letnú výstavu pod názvom Umelci Záhoria. Od roku 1992 organizuje galéria celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty. Ako sme...

Zobraziť viac

Ide o jediný zachovaný kamenný veterný mlyn na Slovensku. Pochádza z 80. rokov 19. storočia a patrí k holandskému typu mlynov. Nachádza sa na okraji polí nad Holíčom vo výške 220 metrov. Jeho základom bola murovaná budova s kruhovým pôdorysom. Pohyblivá strecha s veterným kolesom sa podľa potreby natáčala do smeru vetra. Do roku 1926 mal otočnú kužeľovú strechu so vsadeným veterným kolesom. Neskôr...

Zobraziť viac

V minulosti sa v Čáčove nachádzali štyri mlyny, ktoré boli pomenované podľa mlynárskych rodín. Boli to tie rodiny, ktoré v mlyne mleli múku. Názvy mlynov – Danovičových mlyn, Beňovských mlyn, Škodáčkov mlyn a Beňovských mlyn. Zostal už len Škodáčkov mlyn, ktorý má dokonca aj pôvodné zariadenie. Mlyn bol v prevádzke od septembra do mája. V nedeľu a cez sviatky bola prevádzka v mlyne pozastavená. V júni,...

Zobraziť viac

V obci Borský Mikuláš sa nachádza obľúbené a vychádzkové miesto básnika Jána Hollého s názvom Ságelská studnička. Táto lokálna atraktivita obce je doslova v dedine ukrytá a pripomína drobnú kaplnku. Ide o Sírny minerálny prameň, nad ktorým dala v roku 1770 postaviť rodina Benkova kaplnku, ktorá je zasvätená svätému Jánovi Nepomuckému. V roku 1834 bola kaplnka prestavená a v roku 1920 ju dal z úcty k Jánovi Hollému opraviť farár Karol...

Zobraziť viac

Rodný dom a pamätná izba básnika Jána Hollého sa nachádza v jeho rodnej dedine v Borskom Mikuláši. Pochádza z druhej polovice 18. storočia. Pamätná izba bola zriadená v roku 1957 – slávnostne otvorená dňa 20. júla. V tom istom roku bol domček daný do pôvodného stavu. Rodný dom Jána Hollého je jednou z najvýznamnejších slovenských kultúrnohistorických pamiatok. Rodný dom Jána Holého je vysunutou expozíciou Záhorského múzea v Skalici....

Zobraziť viac

História hradu Tradícia hradu siaha do hlbokej minulosti, do 13. storočia.  V rokoch 1256 až 1273 vznikol ako kráľovská pohraničná pevnosť, ktorú dal postaviť Detrich, syn bratislavského richtára Kunta. V priebehu 14. storočia patril do rozsiahleho panstva Matúša Čáka Trenčianskeho a po jeho smrti bol až do konca storočia v správe kráľovských kastelánov. V 16. storočí ho prestavali na renesančnú...

Zobraziť viac

Renesančno-barokový kaštieľ sa nachádza v centre obce Sobotište, na spojovacej trase Senica – Myjava. Bol postavený v roku 1631 a dal ho vystavať šľachtický rod Nyáryiovcov. Požiarom bol zničený v roku 1645. Už o osem rokov bol čiastočne prestavaný a obnovený. Dá sa povedať, že jeho dispozícia sa zachovala do dnešných čias, hoci menšie interiérové zmeny boli prevedené na konci...

Zobraziť viac

Tento kaštieľ pochádza z roku 1760 a autorom projektu je údajne rakúsky architekt Franz Anton Hillebrandt. Ide o dvojpodlažnú, trojtraktovú budovu  typickej symetrickej barokovej dispozície. Má stredne väčší trojosový a na bokoch dva menšie mierne vystupujúce dvojosové rizality. V rokoch 1978 až 1984 bol kaštieľ renovovaný a odvtedy je sídlom Záhorskej galérie, ktorá je regionálnym galerijným pracoviskom odborne pôsobiacim na...

Zobraziť viac